img 01 img 01 img 01 img 01 img 01 img 01 img 01
Cinquecento Tuning
Wszystkie poniższe wzory są zaczerpnięte z ksiżąki
"Układy dolotowe silników spalinowych" Cz.Kordziński, T.Środulski.

Obliczanie długiści i średnicy przewodu dolotowego dla jednego sylindra silniaka czterosuwowego.

Według danych technicznych firmy Chrysler do obliczenia długości przewodu dolotowego można zastosować wzór:Gdzie:


Bardziej dokładne obliczenia przedstawiono w książce „Układy dolotowe silników spalinowych”, przeanalizujmy po kolei wszystkie równania.Uprzedzam z góry, że w większości równań niezbędne jest przyjęcie długości przewodu dolotowego. Obliczenia te mają na celu oszacowanie długości przewodu w taki sposób aby najlepiej spełniał wszystkie wymagania opisane poniżej.

Czas powrotu do gniazda zaworu impulsu podciśnienia wytworzonego w chwili otwarcia zaworu dolotowego można obliczyć z poniższego wzoru:Gdzie:Okres powrotu impulsu podciśnienia można wyrazić w stopniach obrotu wału korbowego wykorzystując następujące równanie:
Podaje się w oparciu o doświadczenia, że optimum kąta α dla prędkości obrotowej od 2000[obr/min] do 3600 [obr/min] leży w granicach 80 – 90°. Dla tych wartości α dobiera się długość przewodu ssącego. Dla większych prędkości obrotowych optimum kąta α wynosi od 80 – 100°.

Jeżeli kąt całkowitego otwarcia zaworu dolotowego w silniku czterosuwowym wynosi β° o.w.k., czas otwarcia zaworu określić można z zależności:
Kąt zamknięcia zaworu wynosi zatem 720 – α, a czas zamknięcia zaworu można obliczyć z następującego równania:
Częstotliwość drgań fal powstałych w przewodzie dolotowym w czasie gdy zawór jest zamknięty wyraża się wzorem:
Częstotliwość drgań fali w okresie otwarcia zaworu można obliczyć z zależności:
Gdzie:


Następnie wiemy, że:
Gdzie:
Czyli:
Z czego mamy, że częstotliwość drgań fali w przewodzi dolotowym w czasie gdy zawór jest otwarty wynosi:
Oznaczymy sobie stosunki czasów:


Doświadczalnie wykazano, że najbardziej optymalne wskaźniki faz rozrządu wynoszą odpowiednio:Ostatecznie dochodzimy do wzorów pozwalających nam na obliczenie długość oraz średnicy przewodów dolotowych dla naszego silnika:


Obliczanie ukladu dolotowego.